• SUBSCRIBE
  • FACEBOOK
  • TWITTER

Główne metody wykonywania wyceny przedsiębiorstw
Dobrze przeprowadzona utrata wartości aktywów jest ogromnie ważna, jeśli planuje się ją później wykorzystać na przykład przy zbyciu. Z takich też powodów przede wszystkim należy wybrać jak najlepszych profesjonalistów, którzy zajmą się tą sprawą, z doświadczeniem i praktyką przy prowadzeniu takich prac. Każdy bowiem szczegół, taki jak na przykład utrata wartości aktywów ma ogromny wpływ, co później w dużej mierze może zaważyć na ostatecznej kwocie. Sporo zależy też od przyjętej metody, obecnie najbardziej popularne są trzy z nich. Porównawcza metoda opiera na założeniu, że końcową wartość danej firmy szacować się będzie w oparciu o konkurencyjne firmy działające w branży sprzedającego. W przypadku metody majątkowej dodaje wszystkie aktywa firmy, a następnie zmniejsza uzyskaną wartość o pasywa. Często używaną przez specjalistów jest również metoda dochodowa, z kolei przy niej podstawą są planowane dochody danej firmy, pomniejszone o wydatki związane z prowadzenie działalności.

Artykuły sponsorowane

Comments are closed.